Doradztwo BHP

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest wspieranie przedsiębiorców swoim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź

Ochrona P. POŻ

Prowadzimy szkolenia ppoż dla wszystkich grup zawodowych. Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Sprawdź

Szkolenia Pierwsza Pomoc Medyczna

Prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych wytycznych unijnych, zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji.

Sprawdź

O firmie

Firma Szkolenia i obsługa bhp i ppoż. to grupa specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy. Bogate indywidualne doświadczenie zawodowe jej właściciela i pracowników daje gwarancję solidnego i sprawnego wykonywania powierzonych zadań. Nasza praca dla szerokiego kręgu dotychczasowych klientów jest pozytywnie weryfikowana przez państwowe jednostki kontrolujące warunki pracy- Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną czy Urząd Górniczy. W chwili obecnej obsługujemy – na zasadzie stałej umowy kilkanaście firm z województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Nie spoczywamy na laurach, stawiamy na ciągły rozwój i samodoskonalenie, a tym samym na polepszenie jakości naszej pracy.

Zapraszamy do współpracy.
Nasze podstawowe usługi

Firma wykonuje usługi w zakresie:Nasze atuty:

SZKOLENIA BHP SZKOLENIA BHP

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest wspieranie przedsiębiorców swoim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy kompleksową obsługę Państwa firmy z tego zakresu. Nasze kilkuletnie doświadczenie na rynku to kapitał, dzięki któremu możemy doskonale rozumieć indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów oraz skutecznie realizować naszą misję. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i unikalnym doświadczeniem by promować i budować kulturę bezpieczeństwa.

Prowadzimy szkolenia w zakresie BHP:
► wstępne ogólne (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników)
► okresowe

 • okresowe dla pracowników administracyjnych

 • pracowników administracyjno-biurowych

 • pracowników na stanowiskach robotniczych

 • pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia prowadzone są w formie instruktażu, kursów, seminariów oraz samokształcenia kierowanego. Przeprowadzane z użyciem filmów video i prezentacji multimedialnych. Szkolenia odbywają się u klienta, mogą być również organizowane w wynajętych salach wykładowych. To Klient decyduje również o najdogodniejszym dla niego terminie szkolenia.


Więcej
SZKOLENIA P.POŻ SZKOLENIA P.POŻ

Prowadzimy szkolenia ppoż dla wszystkich grup zawodowych. Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Warunki powstania pożaru

 • Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia

 • Obowiązki właścicieli i zarządców budynków

 • Zasady postępowania podczas pożaru

 • Omówienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo

 • Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego

 • Zakres stosowania środków gaśniczych

 • Omówienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Oznakowanie bezpieczeństwa - techniczne środki ppoż. służące ewakuacji

 • Zasady ewakuacji

 • Szkolenia teoretyczne łączymy z praktycznym pokazem gaszenia pożaru w terenie.


Więcej
SZKOLENIA P. POMOC SZKOLENIA P. POMOC

Prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych wytycznych unijnych, zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. W programie praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji na fantomach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników i instruktorów.


Więcej