szkolenia bhp szkolenia bhp adamowicz andrzej

Oferta - szkoleniabhp
Firma wykonuje usługi w zakresie:

stałego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy
doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pracy
kontroli zakładu pracy pod kątem BHP i P.POŻ.
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną - pomoc, przygotowania odpowiedzi na nakazy PIP, reprezentowania przed inspekcjami
współpracy z jednostkami upoważnionymi do badania środowiska pracy/hałas, zapylenie, mikroklimat, inne/
opracowywania instrukcji BHP
doradztwa w zakresie poprawy warunków pracy, wykonywania tabel - norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
opracowania dokumentacji powypadkowej
prowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prawa rejestrów
sprzedaży gaśnic i apteczek pierwszej pomocy
naliczania opłat środowiskowych

Nasze atuty:
szacunek i dbałość o klienta
specjalistyczna kadra
wyposażenie sprzętowe- projektory multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe, laptopy
poufność w kontaktach z klientami

stat4u