szkolenia bhp szkolenia bhp adamowicz andrzej

szkolenia adamowicz

Prowadzimy szkolenia ppoż dla wszystkich grup zawodowych. Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

Warunki powstania pożaru
Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia
Obowiązki właścicieli i zarządców budynków
Zasady postępowania podczas pożaru
Omównienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego
Zakres stosowania środków gaśniczych
Omównienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Oznakowanie bezpieczeństwa - techniczne środki ppoż. służące ewakuacji
Zasady ewakuacji
Szkolenia teoretyczne łączymy z praktycznym pokazem gaszenia pożaru w terenie.

stat4u